System1-768x463

Akü Tamiri ve Eski Akü Kurtarma İşi

LifePo4,Jel , Araç , AGM , OPZS Akülerin hepsi tamir edilebilir ve tekrar kullanılır hale getirebilir.

Akü tamiri(Battery Reconditioning) Ekonomiye katkısı ve Çevre Kirliğini önlemesi bakımından tüm dünyada bir sektör olmuştur. Akü arızaları ve arıza sebepleri oldukça fazla karmaşık teknik nedenlere bağlıdır. Kullandığınız akünün şarj kapasitesi düşmeye başladığında artık , ilk aldığınızdaki performansı veremediği durumda, akünüzü değiştirmeden önce, bakım, tamir, geri canlandırma işlemlerini uygulamanız tahmininizden çok daha önemlidir.

Akü Arızaları ve Canlandırma Tamirini Nasıl Yapılır

Jel Akü Sülfatlanması :Plakalarda Kurşun sülfat kristallerinin birikmesi olan sülfatlaşma, kurşun asit, sızdırmaz AGM veya sulu(likit hücre doldurma kapakları) akülerin erken arızalanmasının bir numaralı nedenidir. Sülfatlanmış bir akü şunlara yol açabilir:

Anlık yüksek akım çekme gücü kaybı
Şarj Süresi uzar
Kaynamaya’ yol açan aşırı ısı oluşumu
Şarjlar arasında daha kısa çalışma süreleri
Önemli ölçüde daha kısa akü ömrü
Akü arızasının diğer nedenleri şunlardır: titreşim, kirlenme, hasarlı şarj plakaları (aşırı ısınma nedeniyle) ve yetersiz veya aşırı şarj.

Sülfatlanma Sebebi : Tüm kurşun asitli akümülatörler, ömürleri boyunca sülfat geliştirecektir. Bu, Optima, Odyssey, Exide ve Interstate markalı AGM-spiral yara tipleri gibi yeni teknoloji  kapalı valfli ‘kuru’ tipleride dahildir. Aküler her kullanıldıklarında (boşaldıklarında – yeniden şarj edildiklerinde) sülfatlaşma geliştirirler. Aşırı şarj edilirlerse veya yetersiz şarj edilirlerse veya bazıları sadece birkaç gün boyunca boşalırlarsa, hızla sülfat geliştirirler. Bir akü tam şarjlı olarak depolandığında bile, kükürt giderici bir akü şarj cihazı kullanılmadığı sürece sülfat oluşacaktır. Aküler 24ºC (75 ° F)’nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmak veya saklamak, kendi kendine deşarj oranını hızlandırır ve akü sülfatlaşmasını önemli ölçüde artırır. Aslında, oda sıcaklığının her 5,5ºC(10°F) üzerinde artış için, sülfasyonda olduğu gibi deşarj hızı iki katına çıkar.

Sülfatlanmış bir akünün tamiri, desülfatör giderme: Sülfatlanmış bir akü, yüksek frekanslı elektronik darbeler (yüksek voltaj DEĞİL) kullanılarak güvenli bir şekilde geri yüklenebilir. Bu veya benzer sondaj özelliklerini iddia eden diğer darbe tipi şarj cihazlarının aksine, VDC’nin Atakale ® kükürt giderici aküşarj cihazları bir dizi yüksek frekans kullanır. Bu, hem eski hem de yeni oluşan akü sülfatının mümkün olan en kısa sürede güvenli bir şekilde çözülmesini sağlar. Sadece bir sabit frekans kullanan diğer darbe tipi şarj cihazları, özellikle uzun süredir yerleşik sertleştirilmiş sülfat kristallerinin hepsini olmasa da bazılarını kaldırabilir.

Sülfat Çözme İşlemi Nasıl Yapılır: Sülfatlanmış bir akü, yüksek frekanslı elektronik darbeler (yüksek voltaj DEĞİL) kullanılarak güvenli bir şekilde geri yüklenebilir. Bu veya benzer tamir özellikleri olduğunu belirten diğer darbe tipi şarj cihazlarının aksine, Atakale BatteryMINDers® sülfat giderici akü şarj cihazları bir dizi yüksek frekans kullanır. Bu, hem eski hem de yeni oluşan akü sülfatının mümkün olan en kısa sürede güvenli bir şekilde çözülmesini sağlar. Sadece bir sabit frekans kullanan diğer darbe tipi şarj cihazları, özellikle uzun süredir yerleşik sertleştirilmiş sülfat kristallerinin hepsini olmasa da bazılarını kaldırabilir.

Sülfatı Düşürülmüş Tamir Edilmiş Akü performansı:İnsan sağlığı gibi, aküde performans düşüren arızaları önleme her zaman tamirden daha iyidir. Atakale’nin®şarj kontrol cihazları ve invertör parametre teknik desteği  aşırı şarj olmadan tamamen şarj olma özelliği sayesinde, ne kadar süre bağlı kalırsa kalsın akü sülfatlaşmasının bir sorun haline gelmesi mümkün değildir. Ayrıca, sülfatlaşma hiçbir zaman zararlı seviyelere ulaşmadan ve akü hiçbir zaman aşırı şarja maruz kalmadan, kullanım ömrü ve performansın kendi kendine deşarj olan herhangi bir aküden birkaç kat daha iyi olması beklenebilir.

Faydalı sorular :

Akülerin 5 yıldan fazla ömür istermisiniz?
Performansları düşmesin istermisiniz?
Hızlı ve güvenilir şarj  istermisiniz?
Akü bakımını minumum seviyede tutmak istermisiniz?
Şarjı daha az elektrik kullanarak yapmak istermisiniz?
Aküyü değiştirmeden önce tamir yapmak istermisiniz

60-32_1_-600x424
SLI_Battery_CallOuts_610x480
batarya_aku_amilifepot4
SLI_Battery_CallOuts_610x4802

Littyum Demir Fosfat Akü Tamiri

Lityum Demir Fosfat aküler son 5 yıldıd enerji depolamada , pazar payını en hızlı  büyüten akü teknolojisidir. Özellikle solar enerji depolamada pazarın tamamına hakim olacağı kesin gözüyle bakılmaktadır. Lityum demir fosfat aküler 10 yıla yaklaşan ömürleri, 5000 çevrim derin deşarj döngüleri, %92 verimleri, ve 3 saatte şarj olmaları tartışmasız en avantajlı akü haline getirmiştir. LiFePo4 aküler hücre şeklinede seri ve paralel bağlanarak istenilen gerilim ve kapasitede üretilebilirler. Her bir lifepo4  her bir hücresi 3,2V dur. 10maA den 100Ah te kadar farklı kapasitelerde hücreler olabilir.

LifePo4 aküler Kurşun Asit akülerden farklı olarak, koruma devreleriyle üretilir. Her bir akü, içinde bir veya birden fazla BMS (battery Managment System -Akü Yönetim Kartı) bulunur. Bu kart akünün kısa devreye, tamamen boşaltılmasını, aşırı şarj olmasına engel olacak korumalarla donatılmıştır.

LifePo4 akülerin arızaları , BMS kartlarında, hücrelerde veya bağlantı kablolarında olabilir. Atakale Elektronik servisimize gelen LifePo4 akülerin tamirinde, gelişmiş test cihazlarını kullanır. Testte akünün kapasitesi, hücrelerin durumu, iç direnci, ısıl kararlılığı, maksimum akım kesme değerleri gibi çalışma performansını etkileyen değerler analiz edilir.

Bu analiz sonucunda, lifepo4 akünün tamiriyle ilgili servis raporu düzenlenir. Firmamıza getirdiğiniz tüm  lifepo4 akülerin tamiri mümkündür. Lifepo4 akülerde görülen genel arızalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Lityum-İyon/Lityum Demir Fosfat  Akü Sistemleri için Gelişmiş Arıza Teşhisi/Tespiti

Lityum-iyon piller, elektrikli araçlar ve akıllı şebekeler gibi birçok uygulama için ana akım enerji depolama çözümü haline geldi. Bununla birlikte, bir lityum iyon akü sistemindeki (LIBS) çeşitli arızalar, potansiyel olarak performans düşüşüne ve ciddi güvenlik sorunlarına neden olabilir.

Aşırı şarj koşulları sırasında LiFePO4 hücrelerinin arıza oluşması , 1C hızında ticari A123 18650 hücreleri ve farklı koşullarda – %5 ila %20 aşırı şarj (SOC = %105 ila %120) kullanılarak sistematik olarak incelenmiştir. SEM/EDX, yüksek enerjili senkrotron XRD (HESXRD) ve döngüsel voltametri (CV), hücre bileşenlerinin hem yerinde hem de yerinde olmayan morfolojisini, yapısını ve elektrot potansiyellerini karakterize etmek için kullanıldı. Farklı derecelerde aşırı yükleme yaşayan A123 18650 hücrelerinin arıza davranışlarının benzer olduğu bulundu ve temsili örnek olarak %10 aşırı yükleme işlemi analiz edildi. 1.2 M LiPF6 EC/EMC elektrolitindeki Fe redoks potansiyelleri, CV kullanılarak aşırı şarj/deşarj işlemi sırasında ölçüldü ve aşırı şarj/deşarj döngüsü sırasında hücrede Fe oksidasyonunun ve azalmasının teorik olarak mümkün olduğunu kanıtladı. Olası bir arıza mekanizması önerilmiştir: aşırı şarj işlemi sırasında, metalik Fe önce Fe2+’ya, ardından Fe3+ katyonlarına oksitlenir; daha sonra, bu Fe2+ ve Fe3+ katyonları, katot tarafından anot tarafına yayılır; ve son olarak, bu Fe3+ katyonları önce Fe2+ katyonlarına indirgenir ve daha sonra tekrar metalik Fe’ye indirgenir. Aşırı yükleme/deşarj döngüsü sırasında, Fe dendritler hem anot hem de katot taraflarından aynı anda büyümeye devam etti, ayırıcıya nüfuz etti ve anot ile katot arasında bir demir köprü oluşturdu. Demir köprü mikro kısa devrelere neden oldu ve sonunda hücrenin arızalanmasına neden oldu. Aşırı şarj/deşarj döngüleri sırasında, aşırı şarjın sonunda devam eden hücre sıcaklığı artışı, mikro kısa devrenin kanıtıdır.

BMS Arızaları : ŞArj olmayan, deşarj olmayan veya çok küçük nomial akımın altındaki değerlerde akımın kesilmesi gibi arızalar genelde BMS arızalarındandır. AKü  kapalı plastik kutusundan çıkartılır, BMS tamir edilir veya değiştirilerek, akü çalışır hal getirilir. Bu işlem elektronik, mekanik atelyemizin ortak çalışmasıyla yürütülür. Akünün kapasitesine ve kullanılan BMS markasına göre bu servisin ücreti 50-500TL arasında değişebilir.

Voltaj Vermemesi:Lifepo4 akü aşırı deşarj olmuş ise artık şarj olmayacak ve 3,7V gerilim üretemiyecektir. Bu hücrelerin tamamen deaktif olması ve krisitalleşmesi demektir. En zor ve kurtarılma oranı düşük arızalardan biridir. Kaliteli, ve elektroliti kurumamış pillerde kurtulma oranı yüksektir. BMS bozulduğundada gerilim okunamaz. Tamamen 0 veya çok düşük bir gerilim görülebilir. BMS veya arızalı hücre değiştirilerek akü tekrar eski haline döndirileiblir

LifePo4 Akülerin ŞArj dengesizliği:

Lifepo4 aküler seri bağlandığında 5-10 defa şarj deşarj olduklarında iç direnç farklılıklarından dolayı, seri bağlı hücrelerden biri öne doarsa  BMS si akımı  keseceğinden dolayı diğer dolmayan aküler yarım kalacak, ve deşarj esnasında akünün dengesizliği dolayısyla kapasitesi düşecektir. Bu hatanın arızanın kesin çözümü, BMS nin dengesizlikleri önleyecek şekilde değiştirilmesi veya çok yavaş uzun süre şarj edilmesi, teker teker akülerin şarj edilmesi gibi çözümlerdir. Servisimize gelen bu tür şerj dengesi bozulan akülere kalıcı çözümler üretmekteyiz.

BMS’nin hücreleri yavaşça dengeye getirmesine izin vermek mümkündür, ancak büyük hücreler için bu muhtemelen kabul edilemez bir süre gerektirecektir. BMS genellikle sadece yukarıdaki yöntemlerden biri kullanıldığında şarj durumunda küçük düzeltmeler yapmak için kullanılır. Atakale BMS, maksimum yaklaşık 200mA oranında dengeler. Bu dengeleme akımı, 1000 Ah’ye kadar olan hücrelerle çoğu konfigürasyonda dengeyi korumak için yeterli akımdır, çünkü dengeleme yalnızca tipik olarak mikro amper (uA) olarak ölçülen hücreler arasındaki kendi kendine deşarj farkını düzeltmek için gereklidir. Genel bir temel kural Bir Orion BMS’nin, BMS ünitesinin sıcaklığına ve dengesiz hücre sayısına bağlı olarak haftada yaklaşık 25 amper saat veya günde yaklaşık 2-3 amper saat dengesizliği düzeltebilmesidir. Bir paket döngüye alınır ve ilk denge oluşurken kullanılırsa, dengeleme yalnızca paket tam şarj durumuna yakın olduğunda gerçekleştiğinden dengeleme önemli ölçüde daha uzun sürebilir. Ayrıca, BMS yüksek bir ortam sıcaklığındaysa veya BMS’nin bir hücre dışında tümünü dengelemesi gerekiyorsa, bu işlem çok daha uzun sürebilir. 40 – 100 amper saat gibi küçük pil paketleri için, paketin dengesi ne kadar bozuk olursa olsun, BMS’nin birkaç gün boyunca dengede kalmasına izin vermek kabul edilebilir. Bununla birlikte, 1000Ah’ye yakın daha büyük paketler için, BMS’nin dengelenmesi çok uzun zaman alabilir ve hücreyi paketin geri kalanına aynı şarj durumunda tanıtmak için yukarıdaki yöntemlerden birini kullanmak gerekli olacaktır. Genel olarak, paketi dengelemek için BMS’ye teslim etmeden önce yeni hücrenin dengede olduktan sonra 40 amper saat veya daha kısa bir süre içinde tanıtıldığından emin olmak iyi bir kuraldır.

AKÜ TAMİR FİYATLARI

Akülerin tamirleri, cinsine, kapasitesine, arızasına ve yaşlarına bağlı olarak değişir. Aşağıda 100AH Jel akünün tamiriyle ilgili bazı servis fiyatlarını sunruyoruz

# Servis Fiyat Açıklama
1 Desülfatör 150TL 100AH Jel akünüzün desülfatörle , neredeyse tüm sülfatı çözülerek ömrü ve performansı arttırılır
2 Kapasite Testi 75TL 100AH Jel Akünün , 48saat süren C20 ye göre şarj ve deşarj grafiğinin çıkartılarak, testleri yapılır
3 Plaka , Bağlantı 300TL Akünün plaklarında sepratörlerinde, bağlantılarında bir sorun olduğunda, akü açılarak, tamir yapılır ve akü orijinaline yakın şekilde profesyonelce sızdırmazlık sağlanrak kapatılır
4 Geri DÖnüşüm 200TL Akünüz ü geri dönüşüm ,atık toplama tesisimize  vererek , nakit ödeme alabilirsiniz. Kg veya AMper Saat birim başına ödeme yapılmaktadır

Unable to work? Your computer freezes?

We’ll help you get back to work. Fast and Qualitatively.